Kako do idealne službe?

Velika večina ljudi si želi naslednje: »Moje delo naj bo moj hobi.« Naš cilj naj bi bil takšen, da bomo večino svojega življenja ustvarjali ter združevali prijetno s koristim. Naše delo ni samo način pridobivanja sredstev za preživljanje, ampak je…

Zaposlitev mladih

Spreminjajoči se trg dela in spremenjena ekonomska situacija ustvarjata neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Zato tudi nastajajo različne skupine brezposelnih oseb, katere so za delodajalca precej manj zanimive, zato tudi manj povprašujejo po njih. Težje zaposljive skupine…